Bazične elektrode – sastoje se u većem delu od krečnjaka, dolomita, magnezita i kalcijum-fluorida. Šljake nastale topljenjem ovih elektroda su bazičnog karaktera, zbog čega se u zavaru ne pojavljuju kristalizacione pukotine. Iz ovog razloga se ove elektrode upotrebljavaju za zavarivanje čelika sa visokim sadržajem sumpora. Šljake se teško odvajaju, naročito u korenskim zavarima, pa se upotrebljavaju za zavarivanje veoma odgovornih konstrukcija. Potrebna je posebna tehnika i dobra obučenost zavarivača prilikom upotrebe ovih elektroda.

Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Elektroda EVB 50 3.25mm

2,200.00 rsd sa PDV
Bazična elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 610 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda EVB 50 2.5mm (B)

2,360.00 rsd sa PDV
Bazična elektroda za zavarivanje čelika.