Stacionarne električne mašine raznih namena – cirkulari, dihtovi, abrihteri, gerovi za metal i slično…

Niјеdаn prоizvоd nе оdgоvаrа izаbrаnim kritеriјumimа.