Princip REL zavarivanja sastoji se u tome da električni luk gori između metalne obložene elektrode (koja se topi pa služi i kao dodatni materijal) i osnovnog materijala. Topljenjem jezgra i obloge elektrode stvaraju se određene količine rastopljenog metala, šljake i gasa.

Tečna šljaka pokriva metalnu kap za vreme njenog prolaska kroz električni luk, a dodatnu zaštitu metalne kapi stvaraju gasovi koji nastaju razdvajanjem komponenata obloge. Topljenje obloge vrši se od unutrašnje prema spoljnjoj strani, tako da se na vrhu elektrode stvara krater koji usmerava struju gasova i kapi metala i šljake prema osnovnom materijalu. Hlađenjem se tečni metal skuplja, a sloj šljake određuje brzinu hlađenja metala.

Otpad elektrode za vreme zavarivanja se kreće od 8 do 10%.

Prikazani svi od ukupno 12 rezultata

Elektroda EVB 50 3.25mm

2,200.00 rsd sa PDV
Bazična elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 610 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda EVB 50 2.5mm (B)

2,360.00 rsd sa PDV
Bazična elektroda za zavarivanje čelika.

Elektroda Jadran S 3.25mm

Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda Jadran S 2.5mm

Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda rutilen 2000S 1.6mm

590.00 rsd sa PDV
Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda rutilen 2000S 4.00mm

400.00 rsd sa PDV
Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda rutilen 2000S 3.25mm

Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda rutilen 2000S 2.5mm

Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda rutilen 2000S 2.00mm

Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.

Elektroda rutilen 1000S 2.00mm

Debelo obložena rutilno - celulozna elektroda za zavarivanje nelegiranih čelika. Pogodna je za montažno i reparaturno zavarivanje.

Elektroda rutilen 1000S 3.25mm

Debelo obložena rutilno - celulozna elektroda za zavarivanje nelegiranih čelika. Pogodna je za montažno i reparaturno zavarivanje.

Elektroda rutilen 1000S 2.5mm

Debelo obložena rutilno - celulozna elektroda za zavarivanje nelegiranih čelika. Pogodna je za montažno i reparaturno zavarivanje.